Deelnemersvoorwaarden

Wereldrecord de langste levende vlecht - Guinness Book of Records

Als deelnemer neem je deel aan de wereldrecordpoging ‘het maken van een langste levende vlecht’ op zaterdag 14 oktober 2017. Deelnemer heeft daarbij kennis genomen van en gaat akkoord met de door Guinness gestelde voorwaarden, waaronder:

  • meedoen aan het halen van een wereldrecord is voor eigen rekening en risico
  • Guinness kan onbeperkt gebruikmaken van de door Noordwest Ziekenhuisgroep en deelnemers getoonde foto's en video's
  • Guinness kan de recordpoging en/of details daarvan bekendmaken
  • Guinness kan vrijwel onbeperkt gebruikmaken van de op de website www.langstevlecht.nl getoonde en op andere wijze bij haar bekende (persoonlijke) informatie van/over deelnemers
  • er worden passende maatregelen genomen voor het beschermen van de veiligheid, integriteit en privacy van de informatie die deelnemer verstrekt. Noordwest/Kentaa kan evenwel niet garanderen dat onbevoegde derden (hackers) niet in staat zullen zijn deze veiligheidsmaatregelen te verslaan. Deelnemer erkent dat hij/zij informatie op eigen risico aanlevert. Deelnemer kan dan ook geen claim of klacht indienen bij Guinness wat betreft het kwijtraken van persoonlijke informatie in geval van een datalek, tenzij dit aan Guinness te wijten is